OVER DGK LANSINGERLAND

Wij zijn een gemeente die de Heere Jezus van harte liefheeft,
wil luisteren naar zijn stem en Hem gehoorzaam wil volgen.

WELKOM

Als kerk geloven wij dat God ons hier een plek heeft gegeven om het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God, uit te dragen in onze omgeving. Wij geloven dat God de Schepper is van de hemel en de aarde en dat Hij alle dingen regeert. Wij geloven dat de Bijbel het Woord van God is en ook vandaag actueel en vol kracht is. In de Bijbel staat alles wat wij moeten weten om als zondaren gered te worden van het eeuwig oordeel. En ook hoe wij moeten leven om God groot te maken. Wij onderschrijven de samenvatting van het evangelie, zoals dat wordt beleden in de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

Lees meer

ACTUEEL

Overdenking Mat. 28:18

"En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde."

Overdenking Joh. 21:22

De Heere Jezus heeft aan Petrus iets van zijn toekomst bekend gemaakt. Petrus zal een lijdensweg moeten gaan. “Als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken, en een ander zal u omgorden

Lees meer

LIVE LUISTEREN

Alle diensten
Live kijken