OVER DGK LANSINGERLAND

Wij zijn een gemeente van de Heere Jezus Christus in regio Bleiswijk, Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs. We hebben de Heere Jezus van harte lief en willen graag luisteren naar zijn stem. Ons verlangen is om Hem gehoorzaam te volgen in heel ons leven.

WELKOM

God heeft ons hier in Bleiswijk en omgeving een plek gegeven om het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God, uit te dragen. Wij geloven dat God de Schepper is van hemel en aarde en dat Hij alle dingen regeert. Wij geloven dat de Bijbel het Woord van God is, dat God ook vandaag actueel en krachtig daarin tot ons spreekt. In de Bijbel staat alles wat wij moeten weten om als zondaren gered te worden van het eeuwig oordeel. En ook hoe Hij wil dat wij Hem dienen om ons eeuwig in Hem te verblijden. Wij onderschrijven de samenvatting van het evangelie, zoals dat wordt beleden in de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

ACTUEEL

  • Zangavond 11-11-23

Zangavond 11-11-23

Programma “Het brood des levens” Openingslied Psalm 100 : 1, 2, 3, 4 Openingswoord De zorg van de Here dag bij dag (manna, dagelijks brood) Bijbelgedeelte Exodus 16 : 11 - 21 Psalm

Dicht bij God

Is het echt nuttig om de Heere te dienen? Als je ziet wat het je allemaal kost. Elke dag moet je rekening houden met Gods geboden. Is het dat nu echt waard?

Gods goedertierenheid

Dat is de liefde en trouw van de Heere. Die is hemelhoog. Iets daarvan mogen we zien in het leven van koning David. Is die liefde en trouw van God ook zichtbaar in jouw leven?

LIVE LUISTEREN