OVER DGK LANSINGERLAND

Wij zijn een gemeente van de Heere Jezus Christus in regio Bleiswijk, Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs. We hebben de Heere Jezus van harte lief en willen graag luisteren naar zijn stem. Ons verlangen is om Hem gehoorzaam te volgen in heel ons leven.

WELKOM

God heeft ons hier in Bleiswijk en omgeving een plek gegeven om het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God, uit te dragen. Wij geloven dat God de Schepper is van hemel en aarde en dat Hij alle dingen regeert. Wij geloven dat de Bijbel het Woord van God is, dat God ook vandaag actueel en krachtig daarin tot ons spreekt. In de Bijbel staat alles wat wij moeten weten om als zondaren gered te worden van het eeuwig oordeel. En ook hoe Hij wil dat wij Hem dienen om ons eeuwig in Hem te verblijden. Wij onderschrijven de samenvatting van het evangelie, zoals dat wordt beleden in de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

ACTUEEL

Pinksteren is Jezus centraal!

Wil je weten wat Pinksteren betekent? Kijk dan maar naar die eerste Pinksterdag. Petrus preekt het woord van God. En wat gebeurt er? Drieduizend mensen schreeuwden kort geleden over Jezus: kruisig Hem! Nu laten ze zich dopen in Jezus' naam. Dat grote wonder komt door Pinksteren! Lees maar mee.

Leef naar ál Gods geboden

De Heere vraagt gehoorzaamheid aan ál zijn geboden. Altijd, helemaal, overal. Want één zonde maakt alles kapot. Maar dat is onmogelijk!? Waarom vraagt de Heere dat dan toch? Een uitleg over de diepten van Gods geboden.

Oordeel niet!

Anderen oordelen is zo makkelijk. En zo fijn om te doen. Jezus zegt: oordeel niet. Waarom eigenlijk niet? En hoe moet het dan wel?

LIVE LUISTEREN