Meditatie over het zesde gebod (Zondag 40 HC) en 1 Johannes 3

De Heere beschermt het leven. Dat zien we duidelijk in het 6e gebod: u zult niet doodslaan. Dat betekent dat het leven niet door ons mensen beëindigd mag worden, maar juist gekoesterd en bewaard. Gelukkig zien we in ons land dat op veel manieren het leven ook daadwerkelijk wordt beschermd. Bijvoorbeeld om te zorgen voor veiligheid in verkeer en op de werkvloer. Er wordt actief gewerkt aan preventie bij zelfmoord. En zo zijn er nog tal van voorbeelden. Toch moet er meer gezegd worden. Want niet elk leven wordt helaas als waardevol en beschermwaardig gezien. Denk bijvoorbeeld aan het leven dat zelf geen stem heeft. Het prille leven in de moederschoot, bij de zwangerschap. Het ongeboren leven mag straffeloos beëindigt worden als dat de wil van de moeder is. Je kan daar vandaag de dag zelf gewoon bij de huisarts een abortuspil halen, om een zwangerschap tot negen weken te beëindigen. En ons kabinet ziet abortus als een mensenrecht. Dat is het juridisch gezien niet, maar wordt wel zo gezien door het kabinet. Dat ons het beleid van ons land vandaag. Om over de regelgeving rondom euthanasie nog maar te zwijgen. Zo wordt momenteel gewerkt aan een regeling voor euthanasie bij ondragelijk en uitzichtloos lijden voor kinderen van 1 tot en met 12 jaar (voor ouder en jonger bestaan al regelingen).

Enorm ingrijpend. En natuurlijk, ergens heb je makkelijk praten als zo’n situatie rondom abortus of euthanasie je niet zelf aangaat. Wat kan het moeilijk zijn als je echt ongewenst zwanger bent. Het zet je leven, je toekomst en je relatie op de kop. Of als je weet dat jij of je geliefde je levenseinde met veel moeite en pijn tegemoet gaat. Wat fijn is het, dat je dan zelf kan kiezen voor je dood. Zeker. Maar dan ga je wel voorbij aan het feit dat God de Maker is van het leven. En dat niet wij het begin en einde van het leven mogen kiezen. Maar dat God dat doet.

Hoe kostbaar is het leven in Gods oog? Dat kan je zien in Jezus Christus. Hij kwam naar de aarde. Hij gaf zelf zijn leven. Om het leven van mensen te redden. Zo kostbaar is het mensenleven voor de Heere. Dan mogen wij dat leven niet aantasten, hoe moeilijk dat in sommige gevallen ook kan zijn.

Meer nog, de apostel Johannes gebiedt ons zelfs het tegenovergestelde. We mogen niet doden, nee, we moeten het leven liefhebben. We moeten de ander liefhebben. En dan in het bijzonder onze broeder en zuster. Alleen als je je broeder of zuster liefhebt blijft Gods liefde in jou. En als je je broeder of zuster niet liefhebt blijf je in de dood. Dan blijkt uit je handen en je hart, dat je Gods liefde niet echt hebt begrepen en ontvangen.

Ons hart moet open. Open voor Jezus Christus. En open voor onze medemens, naast ons in de kerkbanken en naast ons in de straat. Dat is één gebod zegt Johannes (1 Johannes 3 vers 23). God liefhebben en je naaste, dat zijn niet twee geboden. Nee, dat is één gebod met twee aspecten. Het één kan niet zonder het ander.

Dus, heb je God lief? Heb dan ook je naaste lief! Net zo goed als je zorgt voor jezelf!

Lezen 1 Johannes 3:10-24 (klik hier).

Klik hier om de preek over het zesde gebod (Zondag 40 HC) te horen.