Jezus kwam op bezoek in Nazaret, het dorpje waar Hij is opgegroeid. Dan vonden ze fijn. ‘Hun’ Jezus kwam op bezoek. Natuurlijk mocht Hij ook spreken in de synagoge. Maar het gaat helemaal mis. Uiteindelijk willen ze Hem zelfs van de rotsen afgooien. Wat is hier aan de hand? Hoe kan dit?

Het wordt duidelijk, dat ze Jezus als Persoon wel graag mogen. Maar ze hebben een grote afkeer van zijn werk. Want Hij zegt tegen hen: Ik ben die Gezalfde Man uit Jesaja 61. Ik ben de Christus, over wie Jesaja spreekt. Dat betekent: Ik ben door God aangewezen om als Verlosser mijn werk te doen. Kijk, als de mensen in Nazaret dát horen, dan reageren ze: als Christus willen we U niet. Ze doen hun oren dicht wanneer Hij als Profeet gaat spreken. Dat Jezus als Priester het offer van zijn leven gaat brengen, om wonden te helen en zonden te vergeven? Nee, van de rotsen met die Man. Jezus als hun Koning? Nee, voor Hem willen ze niet buigen. Jezus is een prima Persoon, maar van zijn werk als Christus hoeven ze niets te hebben.

Kan dat ons ook niet zomaar overkomen? Uit een onderzoek van het NBG is gebleken dat slechts één op drie christenen dagelijks tot wekelijks uit de Bijbel leest. En dat de helft van de christenen niet tot nauwelijks de Bijbel leest. Een ingrijpende uitkomst. Wat is het belangrijk om hier onszelf een spiegel voor te houden. Niet om te zien of we wel hoog genoeg scoren in onze leesuren. Maar om onszelf af te vragen: ik hou misschien wel van Jezus, maar luister ik ook echt naar Hem als Hij spreekt als Profeet. Wil ik die Bijbel open doen en luisteren naar zijn onderwijs.

Nog een ander voorbeeld. Als je Jezus liefhebt, aanvaard je Hem dan ook echt als Hij je leven schoonmaakt van zonden? Als je de afgoden uit je leven wegneemt? En als Hij de eerste plek opeist in je hart en in je leven?

Jezus is de Christus, de door God Gezalfde Verlosser. En Hij wil ook uw en jouw Verlosser zijn. Heb Jezus daarom lief. En erken Hem in het grote werk wat Hij deed, vol liefde en toewijding. Want dan wordt je door Hem gered van al je zonden.

Lezen Lukas 4:16-30 (klik hier).

Wil je de preek nogmaals luisteren, klik dan hier.