Meditatie over 2 Sam. 7:11

Heel de Bijbel is het gezaghebbende Woord van God. Maar dat betekent niet dat alle teksten dezelfde inhoud of betekenis hebben. Zo is 2 Samuel 7 een hoofdstuk, dat van grote betekenis is voor het werk van God in de eeuwen daarna. Hier klinkt namelijk de Gods belofte aan David, dat in zijn nageslacht de grote Verlosser Jezus Christus geboren zal worden.

David had vele oorlogen gevoerd. En nu had God hem vrede gegeven. Een rijk geschenk, waar David de HEERE dankbaar voor was. En in die vredetijd groeide in Davids hart het verlangen om een tempel voor God te bouwen. De ark was nu wel in Jeruzalem gekomen, maar woonde nog altijd in een tent. Terwijl David zelf in een mooi huis van cederhout woonde. Dat kon niet langer zo, daar moest verandering in komen. David wil voor de HEERE een tempel bouwen.

De profeet Nathan reageert eerst positief, maar dan moet de HEERE ingrijpen. Nee, dit is toch niet een goed plan. De wijsheid van de HEERE is hoger en anders dan de wijsheid van David en Nathan. De HEERE staat het niet toe dat David een huis voor Hem bouwt. Maar het is juist andersom: de HEERE zal voor David een huis bouwen. En dan niet een mooi paleis ofzo. Nee, een koningshuis. De HEERE belooft dat het nageslacht van David altijd koning zal zijn van zijn volk Israël. Iemand van Davids nakomelingen heeft recht op de troon van David.

En de HEERE zet daar nog eens drie dikke strepen onder. Hij zegt (vers 12-13) dat deze belofte blijft bestaan, ook na het leven van David. Deze belofte is sterker dan de dood. Het overstijgt het beperkte leven van één mens of één generatie. Ja, meer nog. Deze belofte is zelfs bestand tegen de zonde (vers 14-15). Ook als David of Salomo of de koningen na hen zullen zondigen, dan nog: deze belofte blijft bestaan. Gelukkig maar! Anders zou er in Israël nooit een koning blijven zitten op de troon. Maar de HEERE is genadig. Als Hij zijn Koninkrijk bouwt, dat is dat een eeuwig en vast koninkrijk. En als dat zorgt Hij ervoor dat er ook altijd een koning zal zitten op de troon! En ook de tand van de tijd kan deze belofte niet afbreken of verzwakken (vers 16).

Hoe machtig is deze belofte vervuld in de eeuwen daarna! Het overspel van David kon deze belofte niet tegenhouden. Ook de afgoderij van Salomo kon de vervulling van deze belofte niet tegenhouden. De troon was zelfs compleet weggeslagen in de tijd van de ballingschap, als straf van God op de zonde van het volk! Maar Gods belofte hield stand. Jezus Christus, de grote Zoon van David, de ware Zoon van God. Hij kwam naar deze wereld. En Hij ging zitten op de troon van David. Hij bouwt een huis voor God, de gemeente van Jezus Christus. Hij regeert voor eeuwig, aan Gods rechterhand.

We zien in dit Bijbelgedeelte dat de trouw van God hemelhoog is. En dat de kracht van God onweerstaanbaar is. Vertrouwt u op deze Koning? Leef jij voor de Heere Jezus? Zonder Hem is er geen veiligheid. Ook dan is God wel trouw – in zijn oordeel over onze zonden. Maar onder de zorg en heerschappij van Jezus Christus is het goed. Want daar is veiligheid en bescherming.

Groot is uw trouw, o Heer mijn God en Vader
Er is geen schaduw van omkeer bij U
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu

Lezen 2 Samuel 7:1-17 (klik hier).

Klik hier om de preek over 2 Samuel 7:1-17 te horen.