Als ik zeg: wijn, waar denk jij dan aan? Een gezellig borrelmoment met vrienden? Of misschien denk je: bah, wijn, daar hou ik niet van. Wist je dat de Heere Jezus wijn dronk en feest vierde? In zijn laatste week op aarde heeft Hij wijn gedronken en rondgedeeld. Samen met zijn discipelen vierde Hij toen het Joodse Paschafeest, een bevrijdingsfeest. En bij dat feest hoorde wijn, als teken van vreugde, blijdschap, verlossing. Die wijnbeker ging zelfs vier keer de kring rond, tijdens de Paschaviering. Alle discipelen dronken uit die wijnbeker. Je zag heel duidelijk: dit is een feestmaal, samen vieren we feest.

Maar toen zei de Heere Jezus opeens iets heel ingrijpends. “Ik zal geen wijn meer drinken.” Waarom niet? Wat was er aan de hand? Voor Jezus zou er geen feestbeker en geen vreugde meer zijn. Want Hij moest lijden. Hij zou gevangen genomen worden. Hij ging lijden en sterven. Dat moest. De Heere Jezus kon die wijnbeker van vreugde en verlossing aan zijn discipelen geven, omdat Hij zelf zou betalen voor hun zonden. Kijk, zonden verstoren de vreugde. Zonden bederven het feest. En alleen als zonden worden weggenomen kan het feest zijn. Maar zonden wegnemen, dat gaat niet zomaar. De Heere Jezus moest er heel veel voor doen, om onze zonden weg te nemen. Lees maar eens de laatste hoofdstukken van het Bijbelboek Mattheüs of Lucas. Daar lees je over het lijden van Jezus Christus. Dan zie je zijn verdriet. Zijn pijn. Zijn eenzaamheid. Hij moest dat alles doorstaan, om mijn zonden weg te nemen.

Als christenen danken wij God. Want Jezus Christus, de Zoon van God, heeft heel dat lijden doorstaan. Hij betaalde de schuld van de zonden. Hij nam heel die schuld weg. Door de Heere Jezus kan ons leven feest zijn. Echt feest en vrolijkheid. Want we mogen kinderen van God zijn. En we mogen leven, zoals God dat van ons vraagt. De wijnbeker kan weer rondgaan. Nu al. En straks helemaal. Dat zei de Heere Jezus ook: straks zal Ik weer wijn drinken, in het Koninkrijk van mijn Vader. Als Ik straks terugkom, dan barst het echte feest los. Dan zal Jezus de wijn drinken samen met heel zijn volk.

En jij? Als Jezus terugkomt, mag jij dan ook met Hem feest vieren en vrolijk zijn? Je bent van harte welkom aan zijn feesttafel, als je gelooft in de Heere Jezus. Dan mag je bij Hem zijn. Nu al, omdat je weet: door Christus is het goed tussen God en mij. Bij Hem ben ik veilig. En straks helemaal. Dan is er geen zonde en moeite meer. Alleen maar feest. En blijdschap. En vrolijkheid. Kom jij ook op zijn feest?!