Meditatie over Markus 14:61b-62

In boosheid en frustratie roept de hogepriester Kajafas het uit. “Bent U de Christus, de Zoon van de Gezegende?” Ze vonden geen goede aanklacht tegen Jezus. Er waren wel allerlei getuigen. Maar ze zeiden niet hetzelfde. En daardoor was hun aanklacht niet geldig in de rechtszaal. Jezus bleef maar zwijgen. Het Sanhedrin, dat zijn de Joodse leiders die samen de rechtbank vormden, konden niets tegen Hem vinden. En zo kwam de voorzitter, de hogepriester Kajafas tot zijn frustratie en uitroep. Om in deze vastgelopen rechtszaak een doorbraak te forceren.

Echt bizar, als je erover nadenkt. Jezus moest dood. Dat hadden ze al besloten. Het enige wat ze nog zochten is een goede grond onder dit oordeel. Gaat dat zo in een eerlijke rechtszaak? Gaat dat zo onder Gods volk? Als het goed is niet. Maar blijkbaar is de haat en het verzet tegen Jezus zo enorm groot…

Toch vergissen ze zich compleet. Een verschrikkelijke en gevaarlijke vergissing. Want Jezus lijkt wel zwak. Menselijk. Kwetsbaar. Hij lijkt totaal geen krachtige Verlosser, iemand die in Gods naam zijn volk zal redden. Maar schijn bedriegt! Hij is werkelijk de Zoon van God! Juist zo, in zijn lijden, kwetsbaarheid en menselijkheid toont Hij het hart en de liefde van zijn Vader. Omdat Hij de zonden van Gods volk op zich draagt. Omdat Hij veroordeeld moet worden, en lijden en sterven en zal opstaan, om ons mensen te verlossen. Precies zoals Hij had voorzegd.

Daarom waarschuwt Jezus hen nog voor de laatste keer. Hij zegt: “Ik ben het.” Inderdaad, Ik ben de Christus, de Zoon van God. Maar wees gewaarschuwd. Want misschien lijkt Jezus nu wel veracht. Bespottelijk. Afgrijselijk. Lelijk. Weet dat jullie Jezus straks zullen zien zitten aan Gods rechterhand. En zien terugkomen op de wolken!

Wanneer zullen ze dat zien? Als ze ontdekken dat het graf leeg is. Als ze horen van het bericht van Jezus’ Hemelvaart. Als ze merken dat daar eenvoudige, ongeletterde mannen zijn die met kracht verkondigen dat Jezus leeft. Dat Hij is opgestaan. Als ze zien dat de Heilige Geest wordt uitgestort. En dat ook de kerk van Jezus Christus leeft. Ja, dat het evangelie met kracht doorgaat. In Jeruzalem, Judea, Samaria tot aan de einden van de wereld. Dat is de kracht van Jezus, die zit aan Gods rechterhand. Hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Jezus laat zelfs zijn kracht zien in het Sanhedrin zelf. Als Hij ook daar twee mannen met zijn evangelie wint: Nicodemus en Jozef van Arimatea. Beiden lid van het Sanhedrin. Ook zij gaan in Jezus geloven en Hem volgen. Het Sanhedrin kan er niet omheen dat Jezus zit aan Gods rechterhand.

En straks zullen ze Jezus zien terugkomen op de wolken. Elk oog zal Hem zien, als Hij komt. Ook zij die Hem doorstoken hebben. Deze Man, die nu voor hen staat. Met al zijn zwakheid en kwetsbaarheid. Deze Man, die ze nu veroordelen als een Godslasteraar. Iemand die in hun ogen schuldig is en gedood moet worden. Diezelfde Man komt straks terug met de wolken. Niet alleen als Koning van hemel en aarde. Maar ook als Rechter. Om te oordelen de levenden en de doden.

Jezus waarschuwt hen en ons. Het Sanhedrin hoorde het aan en zette hun schijnproces verder. En wij? Wij weten dat Jezus zit aan Gods rechterhand en dat Hij zal terugkomen. Wat betekent dat voor ons? Dien jij Hem? Verwacht jij Hem?

Lezen Markus 14:61-62 (klik hier).

Klik hier om de preek over Markus 14:61b-62 te horen.