In verband met het corona-virus heeft de kerkenraad de volgende richtlijn vastgesteld, die is ingegaan vanaf zondag 15 maart 2020.

  1. De gemeente wordt niet meer in het kerkgebouw bijeen geroepen voor de zondagse erediensten. De kerkenraad roept alle gemeenteleden op om thuis de eredienst te beluisteren, en niet naar het kerkgebouw te komen.
  1. Op de gebruikelijke kerktijden (9.30u en16.30u) kunt u via kerkdienstgemist.nl de eredienst meeluisteren of achteraf beluisteren. In het kerkgebouw zal de eredienst worden geleid door de voorganger, in aanwezigheid van een dienstdoende ouderling en een organist.
  1. Alle geplande vergaderingen worden afgelast. Dit betreft o.a. de vergaderingen van de kerkenraad, catechisaties, verenigingen, commissies en gemeentevergaderingen.

Het gaat in tegen alle vezels van ons kerk-zijn om de deuren te sluiten. Toch heeft de kerkenraad deze drastische maatregel genomen. De kerkenraad weet zich door God geroepen om op verantwoorde manier leiding te geven aan de gemeente. We willen helpen om deze ziekte in te dammen en de medische hulp in ons land niet onnodig te belasten. Tegelijk kunnen we wel de eredienst beleggen en online aanbieden, zodat de gezamenlijke dienst aan God door kan blijven gaan.

Juist in deze dagen beseffen we eens te meer: we zijn van God afhankelijk. Ons leven ligt in zijn hand. En in zijn hand zijn we veilig en geborgen, wat er ook gebeurt.

“Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch ​engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de ​liefde​ van God in ​Christus​ ​Jezus, onze Heere.” (Romeinen 8:37-39)

De onderlinge ontmoetingen zullen in de gemeente tot het minimum dalen. Daarom: vergeet elkaar niet. Meeleven tonen kan op veel manieren, ook via digitale of telefonische wegen. En denk aan elkaar in de gebeden. Moge de Heere u doen toenemen en overvloedig maken in de ​liefde​ tot elkaar en tot allen (1 Thess. 3:12).

Mocht u vragen hebben, wendt u zich dan gerust tot de kerkenraad.