Meditatie naar aanleiding van 2 Samuel 3

Generaal Abner is een sterke en moedige man. Een man voor van daden. Echt een doener, zouden we vandaag zeggen. Hij diende onder koning Saul. En na Sauls dood heeft hij Isboseth tot koning gemaakt en is hij generaal in onder deze nieuwe koning, een zoon van Saul. Ze vechten tegen koning David en zijn leger.

Maar dan maakt Abner plotseling een ingrijpende keuze. Hij loopt over naar de vijand, naar koning David. Wat was er dan aan de hand? Isboseth en Abner hadden ruzie gekregen. Waarschijnlijk was een strijd om macht de oorzaak van deze ruzie. Namelijk dat Abner te machtig werd en Isboseth bang was dat hij van de troon zou worden gestoten door Abner. Blijkbaar wilde Abner deze ruzie niet afwachten. Hij had zijn knopen geteld. En ging nu dienen onder koning David.

Nu kan je denken: dat is een mooie keuze. Nu gaat Abner dienen onder de door God aangewezen en gezalfde koning David. Eindelijk lijkt de burgeroorlog ten einde. Eindelijk is daar de gelovige erkenning van Gods koning.

Hoe mooi deze keuze van Abner ook is, toch lijkt het niet alles goud wat er blinkt. Want Abner denkt vooral aan zijn eigen positie (vers 6). En zijn eigen macht (vers 9, vers 21). Hij zal wel zorgen voor de eenheid in Israël. Abner wil wel dienen in Gods Koninkrijk. Maar het lijkt er op dat hij toch God niet echt erkent als koning. Of Gods gezalfde echt dient als koning. Maar dat hij vooral bezig is met koning IK. Hij is bezig met zichzelf. En vertrouwt op eigen strategisch inzicht en zijn eigen invloed.

En toch, is dit niet heel herkenbaar voor ons? Dat je wel de Heere Jezus wilt dienen als Koning in je leven. Maar dat je tegelijk vooral bezig bent met jezelf. Hoe je zelf voor de dag komt. Hoe anderen over je denken. Hoe anderen naar je kijken. Wat anderen van je vinden. En niet zozeer met de vraag: hoe dien ik Jezus Christus nu het beste? Wat vraagt Hij van mij?

Gebed: “Heere Jezus, ik erken u als Koning in mijn leven. Vul mij met uw Geest. En geef dat ik niet vooral bezig ben met mijzelf en wat anderen denken over mij. Leer mij om echt mijn ogen te richten op U. En doe wat U wilt dat ik doe. Maak mij dienstbaar in uw Koninkrijk. Heere, uw Koninkrijk kome!”

Lees eens de geschiedenis van Simon de Tovenaar, die dezelfde fout begaat als Abner. Zie je de overeenkomst? Hand. 8:9-25 (klik hier).

Klik hier om de preek nogmaals te horen, gehouden op zondag 2 oktober 2022.