Meditatie naar aanleiding van Efeze 1:15-23

Weten en weten is twee. Je kan weten dat de Nederlandse regering de taak heeft om voor haar burgers te zorgen. Maar als je merkt in je dagelijks leven dat de overheid dat ook echt doet, dan geeft dat rust. En als je juist merkt dat de overheid faalt in haar taken om te zorgen voor haar burgers, dan maakt je dat onrustig en bezorgd.

Zo kan een christen weten dat Jezus naar de hemel is opgevaren en zit aan Gods rechterhand. Maar om echt zijn macht en majesteit op te merken. Om jezelf echt in vertrouwen aan zijn zorg over te geven. Dat is toch echt wat anders. Jezelf zo toevertrouwen aan de aanwezigheid van de Heere Jezus, dat kan heel moeilijk zijn. Bijvoorbeeld als je let op hoe klein de kerk van de Heere Jezus is. En dat er zo weinig groei is van de christenen in Nederland. Of dat zoveel christenen worden vervolgd. Of in meer persoonlijkere vragen en moeiten kan je je afvragen: zorgt Jezus wel. Het is fijn dat Hij met zijn heerlijkheid troont in de hemel. Mooi dat Hij daar hoog verheven is. Maar wat heb ik er aan? Welk nut heeft het voor mij?

De Heere weet van onze worstelingen. Hij kent onze menselijke zwakheid. Het is dan ook heel mooi om te lezen dat de apostel Paulus bidt voor de gemeente van de Heere Jezus. In Ef. 1:17 bidt hij, dat de gemeente niet alleen wéét dat Jezus regeert over hemel en aarde. Maar dat ze dat ook echt mogen zien. En vertrouwen. En daaraan mogen overgeven. Juist ook als het moeilijk is. Als de tijden donker zijn. En de verleidingen groot.

Let bijvoorbeeld maar eens op de apostelen. Hadden die een voorspoedig leven? Ging het hen altijd voor de wind? Nee, zeker niet. Zij hadden een zwaar leven. Ze werden vervolgd, gevangen genomen, gemarteld. Ze werden gedood of verbannen naar een ver oord, zoals Johannes op Patmos. Maar toch is in hen de macht en zorg van Jezus zichtbaar. Toch kan je ook bij hen zien dat Jezus zijn kerk beschermt en bewaart. Hoe dan? De apostelen waren niet bang voor al die dreiging. Ze zwegen niet, toen het hen verboden werd over Jezus te spreken. Nee, ze spraken en preekten in alle vrijmoedigheid. En hun prediking is zelfs 2000 jaren later nog bewaard gebleven in de Bijbel. En nog altijd zijn er vele miljoenen christenen die in hun boodschap geloven. Zelfs in landen waar dat wordt tegengewerkt of verboden, zoals Noord-Korea, Kazachstan, Iran of Syrië. Toch is Christus daar aanwezig. Hij is onoverwinnelijk. En zijn kracht is groot.

Daarin zie je de kracht van Jezus Christus. Zichtbaar, niet in het grote en opzienbarende, maar in het kleine. En daarin juist bijzonder. Als je zelf merkt dat er groei is in geloof. Als je verder komt in worstelingen. Als iemand op volwassen leeftijd tot geloof komt en zich laat dopen. Als een afgedwaald verbondskind terugkeert tot God. Dát zijn de wonderen en werken van Jezus.

En u? Jij? Weet jij alleen over Jezus, die alle macht heeft in hemel en op aarde? Of zie je zijn macht ook echt? Vertrouw je ook echt in zijn regering en bescherming? Laat dat gebed van Paulus vandaag ook ons gebed zijn. “Heere Jezus, geef dat ik niet alleen wéét dat u regeert. Maar dat ik ook echt op uw regering vertrouw. En mij daaraan gehoorzaam overgeef. Geef mij rust en kracht en bemoediging. En laat uw Koninkrijk komen!”

Lezen Efeze 1:15-23 (klik hier).

Klik hier om de preek over Zondag 19 en Efeze 1:15-23 nogmaals te horen.