Meditatie naar aanleiding van Johannes 19:38-42

Hoe groot is de kracht van Jezus’ dood? Op prachtige manier laat God iets van die kracht zien in het leven van Jozef van Arimathea en Nicodemus. Twee namen van bekende mannen. Jozef van Arimathea was een raadsheer. Hij had blijkbaar een positie in de regering of in het bestuur van de stad. Een belangrijke man in Jeruzalem. De mensen keken naar hem op. En deze Jozef geloofde ook in Jezus. Dat is mooi, zou je denken. Maar toch is er één probleem. Hij durft niet voor zijn geloof uit te komen. Hij durft niet openlijk te zeggen dat ook hij bij Jezus hoort. Blijkbaar is hij bang. Want stel dat zegt: ik hoor ook bij Jezus… wat dan? Wat zullen de gevolgen zijn? Misschien gooien ze hem wel uit de synagoge. Dat was immers ook gebeurt bij de blindgeboren man, die Jezus had genezen? Misschien verliest hij zijn belangrijke werk en zijn hoge positie. Misschien verliest hij wel zijn inkomsten. En ja, hoe moet hij dan zorgen voor zichzelf en zijn geliefden. Dus Jozef van Arimathea geloofde wel in de Heere Jezus. Maar dan stiekem, in het geheim. Niet openlijk. Want stel je eens voor.

Maar er is een ingrijpende verandering gekomen bij Jozef. Nu de Heere Jezus gestorven is, blijft hij niet meer in de schaduw staan. Blijft hij niet meer stiekem geloven. Nee, hij komt openlijk uit voor het geloof. Hij mag van Pilatus Jezus’ lichaam afhalen van het kruis, en geeft Hem zo de laatste eer.

En nog zo’n bijzonder persoon: Nicodemus. Een Farizeeër. Ook hij was een belangrijk man in Jeruzalem, een man van eer en aanzien. Een leraar in Israël. En ook hij heeft wel liefde voor Jezus, maar kwam daar niet openlijk voor uit. Hij stelde zich in de schaduw op. ’s Nachts had hij stiekem een gesprek gevoerd met Jezus. En ook was hij één keer opgekomen voor de Heere (Johannes 7:50-52). Maar werd toen meteen door de andere Farizeeërs teruggefloten. Maar nu de Heere Jezus is gestorven zien wij ook bij Nicodemus een ingrijpende verandering. Ook hij komt openlijk uit voor zijn liefde voor de Heere Jezus.

Openlijk! Immers ze halen publiek het lichaam van Jezus van het kruishout af. En ze zalven de Heere Jezus met een enorme hoeveelheid zalf. Wel meer dan 30 kilo, waarschijnlijk zo’n 33 kilo zalf. En dat in zware aarden kruiken. Dat kan je niet stiekem doen. Voor ieder was duidelijk dat deze twee mannen Jezus met koninklijke eer gingen begraven. En dat, terwijl ze door Hem te begraven ook zelf nog onrein worden en het Paschafeest niet kunnen meevieren.

Hier zien we iets van de kracht van Jezus’ dood. Tijdens zijn leven op aarde bleven ze in de schaduw staan. En verkozen ze hun eigen positie en eer bóven Jezus. Maar nu Hij gestorven is, nu openbaart zich Gods kracht in hen. Ze kiezen ervoor om liever onrein te zijn samen met Jezus, dan rein het Paschafeest te vieren zonder Jezus. Ze kiezen ervoor liever eer en geld te verliezen met Jezus, dan rijk en belangrijk te zijn zonder Jezus.

Wat een bemoedigende boodschap! De kracht van Jezus’ dood wil zichtbaar worden in ons leven. Hoe is zijn kracht zichtbaar bij jou? Wat verlang jij: liever je eigen eer te houden zonder Jezus, of schade te lijden samen met Jezus? Bid God maar of Hij je wil helpen om de goede keuze te maken. En vraag Hem, of Hij je vandaag de gelegenheid wil geven om iets van de goede naam van Jezus te vertellen aan anderen. Opdat zo de kracht van Jezus’ dood ook in jouw leven steeds meer zichtbaar mag worden.

Lezen Johannes 19:38-42 (klik hier).

Klik hier om de preek nogmaals te horen.