Meditatie over Genesis 2 en het zevende gebod (Catechismus Zondag 41) 

Vuur in de openhaard is heerlijk. Maar als dat vuurtje zou branden midden in je kamer, dan kijk je wel anders. Dan maak je dat vuur uit, zo snel mogelijk. Anders legt het je hele huis is as en puin. Zo is het ook met seksualiteit. De seksuele gevoelens en aantrekkingskracht tussen man en vrouw zijn door God gegeven. En zijn goed. En die gevoelens kunnen prachtig tot uiting komen in verkering, verloving en tot de intieme omgang van de seksualiteit in het huwelijk toe. Maar als die seksuele omgang niet die veilige bescherming heeft van Gods geboden, dan gaat het helemaal mis. Dan kan het zomaar een leven kapot maken, in de as leggen. 

Bij Adam zie je al hoe bijzonder God man en vrouw gemaakt heeft. Adam was zonder zonde, hij was helemaal compleet. Hij leefde en kon alles doen. En toch ontbrak er nog iets. Hij was alleen. Eenzaam. Hij miste iemand naast zich die aan hem gelijk was. Toen schiep God uit Adam een vrouw. En bracht haar bij Adam. En in haar ontdekte Adam zijns gelijke. Ze is anders dan hij, natuurlijk. Maar tegelijk ook echt mens, beeld van God. En zo worden ze aan elkaar gegeven, om samen de Heere te dienen. Ze houden van elkaar en zijn diep verbonden aan elkaar. Je proeft het vuur van de liefde in het Bijbelboek wat helemaal gaat over de bewondering van man en vrouw voor elkaar. Dat is Hooglied. Daar klinkt het loflied over het verlangen naar elkaar. En de schoonheid van elkaar. Je merkt in alles: het vuur van de liefde is een prachtig geschenk van God. Als het maar op een goede manier wordt beleefd en geuit. 

Maar, dat gebeurt helaas niet altijd. Heel vaak niet, zelfs. In onze maatschappij vandaag zien we dat zoveel kapot is. Mensen weten dat liefde en verbondenheid belangrijk is, uiteraard. Maar ze willen tegelijk vrij zijn. En hun eigen verlangens ook uit kunnen leven. Dat een intieme liefdesrelatie de bescherming nodig heeft van het huwelijk, dat is compleet achterhaald, in de ogen van velen. En dat je gebruik moet kunnen maken van een industrie die draait om seks, lust, genot, dat moet kunnen. Maar wat een zee van verdriet gaat daarachter schuil. Mensenhandel. Misbruik van kwetsbare levens, volwassen of kind. Miljoenen Nederlanders maken er gebruik van. Er gaan miljarden in om. En het geeft een schijn van plezier, genot, verbondenheid. Maar het is één grote leugen. 

De Heere roept het ons toe in zijn Woord: één man en één vrouw, daar kan de seksualiteit tot uiting komen. In de veilige verbondenheid van het huwelijk, een band voor het leven. Maar als je het daaruit haalt, dan speel je met vuur.  

Doen christenen het dan zoveel beter? Zijn zij immuun voor zonden op seksueel gebied? Nee, zeker niet. Zij zouden wel beter moeten weten. Maar helaas blijkt vaak genoeg dat we daar geen hoge verwachtingen van moeten hebben. Het is zo nodig om dicht bij Jezus Christus te leven. Hem onze zonden te belijden. En zijn Geest te ontvangen in ons hart en leven. Ons lichaam is immers een tempel van de Heilige Geest. Hij wil je hart en leven vullen, zodat je niet vol bent van verkeerde lusten. Maar vol bent van de genade van Jezus Christus. Om Hem steeds meer te dienen en te volgen. 

Je komt gelukkig niet alleen in de hemel als je volmaakt bent. Jezus zelf toonde genade aan een vrouw die overspel pleegde. God toonde genade aan de hoer Rachab. Een de ontrouwe Juda. En de zondige koning David. Bij God is genade en vergeving. Als je je zonden maar belijdt, tegen God en waar nodig tegen elkaar. En je zonden bestrijdt. 

Wat een zegen is het, als de liefde en veiligheid in de gemeente zichtbaar mag worden. Dat juist daar een sfeer is van verbondenheid en aanvaarding. Zodat ieder met zijn eigen verdriet en pijn, juist ook op dit intieme terrein van ons leven, er mag zijn. En daar mag ervaren dat liefde tussen mensen diepe wonden kan helpen herstellen! 

 

Lezen Genesis 2 (klik hier).  

Klik hier om de preek over Genesis 2 en het zevende gebod te horen.