Met Jezus in de storm

2024-03-20T19:35:43+01:00

Soms kan het stormen in je leven. Heb je het gevoel: God is er niet. Hij ziet mij niet. Wat dan? De discipelen hebben precies ditzelfde gevoel. Hoe gaat Jezus daarmee om?