Meditatie over 2 Samuel 9

Help jij een ander wel eens? Met advies, geld of hulp? Als christen vind je dat belangrijk, denk ik. En probeer je zeker anderen te helpen. Maar stel nou dat je iemand kunt helpen, waarvan je weet: hij kan mijn concurrent worden. Mijn vijand. Mijn tegenstander. Dat je eigenlijk aanvoelt: als ik hem nu help, kan dat straks tegen mij werken. Wat zou je dan doen? Waarschijnlijk bedenk je je wel drie keer, voordat je echt gaat helpen.

Weet je wat David doet? David bedenkt zich niet, en helpt. Sterker nog, zonder dat er om hulp wordt gevraagd, gaat hij toch hulp geven. Zelfs aan iemand die later een bedreiging voor zijn gezin en zijn troon kan worden. Weet je wanneer David dat deed? Dat gebeurde, toen hij Mefiboseth ging helpen. Het zit zo. Mefiboseth is zoon van Jonathan en een kleinzoon van de vorige koning Saul. Saul en Jonathan zijn dood. Maar Mefiboseth en zijn gezin leven nog, en zijn daardoor een bedreiging voor David. Want hij of zijn zoon kan opstaan en zeggen: niet David, maar ik ben koning! En zo een vijand en concurrent van David worden. Daarom was het in die tijd ook een soort gewoonte, dat alle kinderen van de vorige koning wordt gedood, als er een nieuwe koning aantreedt. De kinderen, kleinkinderen, familie en zelfs ook de vrienden werden vaak allemaal uitgeroeid, mannen en vrouwen, jong en oud, maakt niet uit. Dit deed men, om zijn eigen koningschap en eigen leven veilig te stellen. Wie dood is, vormt immers geen bedreiging meer.

Maar David doet dat dus niet. David doet juist het tegenovergestelde. Hij zoekt Mefiboseth op. Hij geeft hem groot oppervlakte van akkers en landerijen, die aan zijn opa Saul toebehoorden. Mefiboseth mag voortaan dagelijks aan de tafel van koning David mee-eten, in Jeruzalem. En hij krijgt ook de slaaf van Saul, met zijn vijftien zonen en twintig knechten. Echt onvoorstelbaar. En dat, terwijl Mefiboseth kreupel is. Met andere woorden: hij komt arm bij de koning. Zonder enige betekenis in die tijd, als kreupele. Maar hij gaat rijk bij de koning vandaan, met landgoed, knechten en een eervolle plek aan Davids tafel.Waarom doet David dit? Is hij wel goed bij zijn hoofd? Jazeker. David toont de goedertierenheid van God aan Mefiboseth. Dat is de trouw en liefde van de Heere. Trouw, omdat David aan Jonathan en Saul had beloofd: ik zal je kinderen en familie niet doden. Liefde, vanwege de liefde die er was tussen Jonathan en David. En terwijl David alleen maar beloofd had hun familie in leven te laten, doet David veel meer dan dat. Omdat hij Gods goedertierenheid laat zien. Gods liefde trouw zijn namelijk niet karig. Nee, Gods liefde en trouw zijn overvloedig. En geven een overstromende beker vol vreugde en leven aan Mefiboseth.

Zo is God. Dat zie je in David, hij laat iets zien van Gods goedertierenheid. Gods liefde en trouw wordt nog veel meer zichtbaar in Jezus Christus. Die niet alleen zondaren en tollenaren aan zijn tafel uitnodigt. Maar ook kreupelen geneest. Blinden weer zicht geeft. Doden tot leven wekt. Ja, zelfs zijn leven geeft als offer, om zondaren in genade aan te nemen. Terwijl wij maar niet vijanden kúnnen worden. Maar van onszelf Gods vijanden zijn. Toch is God genadig tegenover mensen. En nodigt Hij en roept Hij ons op om in Hem te geloven. En door Hem Gods liefde en trouw te ontvangen en daaruit te leven. Zonder Jezus is er geen genade. Maar in Hem is daar voor jou Gods liefde en trouw in overvloed.

En dan heel praktisch. Als je de Heere Jezus kent, dan zal Gods liefde en trouw ook in jouw leven zichtbaar worden. De Heilige Geest zal dat aan je geven, net als bij David. Help jij een ander? Ook als je weet: ik kan mijzelf in de vingers snijden? Het loop zelf gevaar? Het kan tegen mij werken? Maar dan je dan toch helpt? Wat zou dat mooi zijn. Want dan laat je iets van Gods liefde en trouw zien.

Gespreksvragen

  1. Ervaar jij overvloed in het leven met de HEERE? Zo ja, waarin vooral? Zo nee, waarin mis je dat vooral?
  2. Op welke manier kan jij iets van Gods liefde en trouw laten zien op jouw plek of in jouw omgeving?
  3. Kan je zeggen dat je (nog steeds) verwonderd bent door Gods overvloed van liefde en trouw aan ons?

Lezen 2 Samuel 9 (klik hier).

Klik hier om de preek over 2 Samuel 9 te horen. (Deze dienst is helaas niet beschikbaar via Youtube, de preek begint bij 27:37).