Meditatie over Romeinen 5:8 en Zondag 6

Als je ’t voor het kiezen hebt, wil je dan horen bij het team dat gaat verliezen of bij het team dat gaat winnen? Als je kan kiezen, dan wil je denk ik graag horen bij het winnende team. Eerlijk is eerlijk, toch? En ik geef je geen ongelijk. Zo werkt het nu eenmaal. Wij kiezen graag voor diegene die gaat winnen. Of het nu een voetbalteam, een politieke partij of een vriendengroep is.

Hoe is dat bij God? Als God mensen kiest, wie kiest Hij dan? Gaat Hij ook voor de sterkste, de beste, de snelste? Nee, integendeel. Paulus zegt in Romeinen 5 voor wie God kiest. Voor goddelozen. Voor zondaren. Voor krachtelozen. Voor zijn vijanden. God kiest voor de losers, om het maar even zo te zeggen. Voor mensen die het zó niet waard zijn om verlost te worden. En weet u wie dat zijn? Dat zijn wij. Allemaal. Niemand uitgezonderd.

Paulus gebruikt hier bijvoorbeeld het woord ‘zondaren’. Dat betekent letterlijk mensen die hun doel missen. Die er altijd naast schieten. Heel herkenbaar toch? Je werkt je in het zweet. Je spant je in. Maar hoeveel van onze inspanningen blijkt niet vruchteloos? En al helemaal als je kijkt naar God. Je kan nog zoveel werken, maar is daar dan ook maar iets bij waarvan je kan zeggen: dat is écht goed in Gods ogen? Is daar één grammetje bij dat werkelijk vlekkeloos was? Vol van liefde voor God en de naaste? De Bijbel leert ons wel anders. Nee, wij mensen missen het doel van ons leven compleet. Want wij hebben God en onze naaste niet zoveel lief, zoals zou moeten.

Er zijn wel mensen die zeggen dat Gods liefde pas begint nadat Jezus Christus zijn leven gaf. Ze vinden dat maar raar. God moet eerst ‘bloed zien’, anders kan Hij niet liefhebben. Is dat dan echte liefde, zo vragen ze. Maar dit is een grote misvatting. Gods liefde begint niet pas ná de dood van Christus. Gods liefde was er al lang daarvoor. Het begon allemaal met Gods liefde. Juist omdat God de wereld zo heeft liefgehad zond Hij zijn Zoon. Liefde is juist de reden en oorzaak geweest dat Jezus naar deze wereld kwam. God is liefde. Gelukkig maar, anders waren wij voor eeuwig verloren. Gods liefde is als de liefde van de vader, die uitziet naar zijn verloren zoon. De liefde van die vader begon niet pas nadat de verloren zoon terug kwam. Ook niet nadat de zoon zijn schuld had beleden. Nee, vanaf de eerste dag nadat de zoon vertrokken was, stond de vader al op de uitkijk. Hij verlangde naar de zoon. Zó groot was zijn liefde. Zo is het ook met God. Zijn liefde was daar steeds, juist daarom zond Hij zijn Zoon.

Zo kan Paulus het zeggen in Romeinen 5:8: God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Wat een wonder! Prijs God!

Gespreksvragen

  1. Probeer in je eigen worden te omschrijven wat het verschil is als Gods liefde begint voor of na het offer van Jezus Christus.
  2. Wat sterkt jou in de vastheid en trouw van Gods liefde?

Lezen Romeinen 5:8 (klik hier).

Klik hier om de preek over Romeinen 5:8 en Zondag 6 te horen.